Start van vijftien nieuwe Seed Money Projecten

Voor 2023 zijn er vijftien Seed Money Projecten (SMP) gehonoreerd in de gezamenlijke oproep van de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Bij de toekenning van de projecten is gekeken of het project bijdraagt aan de Sustainable Development Goals en hoe het project past in de kennis- en innovatieagenda van de beide topsectoren.

Dit jaar wordt onder andere onderzocht of de West-Afrikaanse peulvrucht cowpea gebruikt kan worden als ingredient en consumentenvoeding in de Europese Unie. Nederlandse en Chinese bedrijven gaan kijken of ze met de Nederlandse knowhow kassen met kunstmatige intelligentie kunnen ontwikkelen in China. In Singapore gaat een SMP aan de slag met circulaire stadslandbouw en in Uganda wordt onderzocht of tarwe vervangen kan worden door klimaatbestendige gewassen die ook in de Nederlandse bakkerijen gebruikt worden én of het mogelijk is om op biologische wijze (zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) chrysanten te telen. In Zuid-Afrika gaat een SMP draaien rondom de duurzame citrusimport en in India wordt onderzocht of het mogelijk is om op duurzame wijze gember en kurkuma te telen in de kas.

Bedrijven in Nederland en Vietnam gaan onderzoeken of ze het gebruik van chemicaliën in de Vietnamese sierteeltsector kunnen verminderen en in Congo wordt een verkenning gedaan naar de voervoorziening voor pluimvee. In Duitsland wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van de verwerking en toepassing van houtazijn en in Nederland wordt gekeken of er een wereldwijd meetkader voor duurzame gewasbescherming ontwikkeld kan worden. Een volledig overzicht van de SMP’s voor 2023 is hier te vinden.

De Seed Money Projecten zijn bedoeld voor het initiëren en opzetten van internationale partnerships waarmee uiteindelijk ook Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven zich in het buitenland kunnen positioneren. Net als voorgaande jaren worden de projectresultaten in december van dit jaar gepresenteerd.

Benieuwd naar de Seed Money Projecten van 2022? Bekijk hier het nieuwsbericht en de eindpresentaties.