Start van veertien nieuwe Seed Money Projecten

Voor 2024 zijn er veertien Seed Money Projecten (SMP) gehonoreerd in de gezamenlijke oproep van de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Bij de toekenning van de projecten is gekeken of het project bijdraagt aan de Sustainable Development Goals en hoe het project past in de kennis- en innovatieagenda van de beide topsectoren.

Dit jaar wordt onder andere verkend of in er Libanon door het fermenteren van johannesbroodpeulen de basis gelegd kan worden voor potentiële nieuwe en gezonde toepassingen voor de chocolade-industrie. In Nigeria wordt onderzocht of insectenmest gebruikt kan worden als lokaal voer voor pluimvee. Via de SMP CROPS4DELTA worden de mogelijkheden verkend voor internationale R&D-projecten tussen Nederland en Vietnam over de veredeling en waardeketen-ontwikkeling van zouttolerante gewassen voor de Mekong Delta.

In Taiwan gaan bedrijven samenwerken in de SMP TANDEM-project om mogelijkheden te onderzoeken voor toekomstige R&D-projecten rondom autonome teelt en kassen voor koolstofarme voedselproductie en in Brazilie draait het om een efficiënte toeleveringsketen voor varkensvlees. In Peru gaat het om de beoordeling van de oogstkwaliteit van biologische bananen en in Nederland starten twee onderzoeken: een onderzoek naar de inzet van Spectral Imaging (SI) voor onderzoek naar snelle, niet-invasieve kwantificering van microbiële stoffen die verband houden met voedselbederf en het meten van de niveaus en het identificeren/isoleren van bederforganismen die de houdbaarheid van plantaardige vleesalternatieven beperken.

In Zuid-Afrika draait het om bouwen van een internationaal consortium voor de ontwikkeling van emissievrije oplossingen voor transportkoeling en start er een onderzoek naar de valorisatie van cashewappel. In Amerika gaan partijen met elkaar werken aan een ‘Controlled Environment Agriculture Knowledge Alliance’ en in Ethiopie wordt gekeken naar circulaire oplossingen voor avocado-afval in diervoeding. In Frankrijk start er een SMP om de productie en het gebruik van Miscanthus als nieuwe vezelbron voor biomaterialen te stimuleren.

De Seed Money Projecten zijn bedoeld voor het initiëren en opzetten van internationale partnerships waarmee uiteindelijk ook Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven zich in het buitenland kunnen positioneren. Net als voorgaande jaren worden de projectresultaten in december van dit jaar gepresenteerd.

 • SMP24002 – Beyond Guacamole: Circular Solutions for Avocado Waste in Ethiopian Animal Nutrition * projectleider Adolfo Alvarez Aranguiz / Wageningen U&R
 • SMP24003 – Carob pods fermentation for the production of a healthier chocolate substitute * projectleider Carl Safi / Wageningen U&R
 • SMP24007 – Insect slurry as a wet local ingredient for Poultry in Nigeria * projectleider Arya Rezaei Far / Wageningen U&R
 • SMP24009 – Climate Resilient crOPS FOR future-proof mekong DELTA (CROPS4DELTA) * projectleider Robert van Loo / Wageningen U&R
 • SMP24010 – SMP Outdoor HortiTech UK * projectleider Erik Pekkeriet / Wageningen U&R
 • SMP24011 – Explore value chain Miscanthus * projectleider Christiaan Biemond / Wageningen U&R
 • SMP24014 – TAiwaN Dutch sEed Money (TANDEM) * For autonomous greenhouse and low carbon food production * projectleider Rick van de Zedde / Wageningen U&R
 • SMP24015 – Towards a resource efficient pig production supply chain in Brazil * projectleider Robert Hoste / Wageningen U&R
 • SMP24019 – Assessing the harvest quality of organic bananas * projectleider Esther Hoogeveen / Wageningen U&R
 • SMP24020 – SPECTRA – Spectral Imaging for Quantifying Real-time Microbial Activity in Food * projectleider Paolo de Boer / Wageningen U&R
 • SMP24022 – Identifying the spoilage biome of plant-based meat products * projectleider Masja Nierop Groot / Wageningen U&R
 • SMP24023 – Zero emission transport refrigeration * projectleider Edo Wissink / Wageningen U&R
 • SMP24027 – Controlled Environment Agriculture Knowledge Alliance in North-East America * projectleider Peter Ravensbergen / Wageningen U&R
 • SMP24028 – Valorization of cashew apple in Africa * projectleider Aleksandra Pawlik / Wageningen U&R