Start van 15 nieuwe Seed Money Projecten in 2020

dinsdag, 18 februari, 2020

In 2020 worden er de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food 15 Seed Money Projecten uitgevoerd. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlands MKB. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal. Dit jaar wordt onder andere onderzocht hoe voedselverspilling in India kan worden tegengegaan, hoe aardappelveredeling in Japan een boost kan krijgen met slimme technologie en hoe verse producten vanuit Mexico naar Europa kunnen worden geëxporteerd.

Bij de toekenning van de projecten wordt gekeken of het project bijdraagt aan de Sustainable Development Goals, hoe het project past in de kennis- en innovatieagenda en hoe het past binnen de internationale ambities van de Topsector. De Seed Money Projecten zijn bedoeld voor het initiëren en opzetten van internationale partnerships waarmee uiteindelijk ook Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven zich in het buitenland kunnen positioneren. Net als voorgaande jaren worden de projectresultaten in december van dit jaar gepresenteerd.

Ga naar de Seed Money Projecten van 2020.