Sectorstudie bedekte teelt Algerije: kansen voor NL kennis, kunde en technologie

De Algerijnse tuinbouw biedt interessante kansen voor Nederlandse kennis, kunde en technologie, gezien de omvang van de sector, het relatief lage niveau van technologie en de Algerijnse ambities om de sector verder te ontwikkelen. Dit blijkt uit een nieuwe studie over de bedekte teelt die recentelijk in opdracht van het ministerie van LNV is uitgevoerd. Van 22-25 mei 2023 heeft de Nederlandse ambassade een business lounge voor bedrijven op de jaarlijkse landbouwbeurs SIPSA met als primaire focus duurzame tuinbouw, met daaraan gekoppeld een veldbezoek. Details komen nog, maar Nederlandse bedrijven met interesse kunnen zich vast melden door een mail te sturen naar ALG-LNV@minbuza.nl.

Modernisering en verduurzaming nodig

De bevolkingsgroei van naar schatting 1 miljoen per jaar en veranderende eetgewoonten waarin jaarrond verse groente en fruit worden geconsumeerd en het sluiten van de grenzen voor de import van verse producten, zorgen voor druk op de sector om de productie te verhogen. In toenemende mate is er vanuit de private sector interesse om te investeren in landbouwactiviteiten, waaronder de tuinbouw. Het kassenareaal is toegenomen van ruim 7.800ha in 2010 naar meer dan 21.000ha in 2022. Algerije wordt geraakt door klimaatverandering en het land zal efficiënt moeten zijn in watergebruik. Het grootste deel van de kassen zijn traditionele tunnels waar in de grond wordt geteeld. Kwekerijen, waarvan het aantal ook sterk is toegenomen, beschikken vaker over modernere technologie en daar is het kennisniveau ook hoger.

Kansen

Hoewel de Nederlandse technologie bekend is en wordt gewaardeerd in Algerije, is maar een beperkt aantal Nederlandse suppliers actief in het land, met name de zaadsector. Uit de studie blijkt dat er onder meer kansen liggen voor leveranciers van inputs (onder andere hybride zaden, biologische gewasbescherming, bemestingsproducten), geautomatische midtech-fertigatiesystemen, substraat, regenwaterafvang en wateropslag. Kennisoverdracht is absoluut noodzakelijk en vergt een sterke en goed geïnformeerde lokale partner. Projecten gericht op demonstratie en kennisoverdracht kunnen helpen om de toegang naar de Algerijnse markt te vergemakkelijken.

Lees meer