SBIR-oproep Autonome IT/OT beveiliging

Wilt u bijdragen aan een cyberweerbaarder en toekomstbestendig Nederland? Vanuit de doelstellingen van de Nederlandse Cybersecurity Strategie en het CS4NL programma daagt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondernemers uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen om IT/OT netwerken in staat te stellen om zelf cybersecurity dreigingen op te sporen, tegen te houden en/of eventuele schade snel te herstellen..

Deze SBIR-oproep richt zich op autonome IT/OT beveiliging. Automatisering is essentieel om de toenemende stroom van gegevens, aanvallen en het tekort aan personeel aan te kunnen. IT/OT beveiliging richt zich op de bescherming van fysieke systemen die gekoppeld zijn aan digitale systemen voor aansturing op afstand.

Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) 2022-2028
Het ministerie van EZK daagt ondernemers uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om de innovatiedoelen van de NLCS 2022-2028 te verwezenlijken. Vanuit deze strategie is het samenwerkingsplatform dcypher aangewezen om via thematische routekaarten en communities, innovatieve productontwikkeling tot stand te brengen tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. Via het breed gedragen programma van dcypher ‘CS4NL’ is het thema voor deze SBIR-oproep tot stand gekomen.

De thema’s en activiteiten die onder NLCS vallen, focussen op complexe cybersecurity uitdagingen, zoals:

  • Het weerbaarder maken van vitale infrastructuren tegen digitale aanvallen.
  • Het eerder herkennen van kwetsbaarheden in software en hardware.
  • Het toekomstbestendig maken van encryptietechnieken.
  • Het versterken van cybersecurityvaardigheden.

Op deze en andere gebieden zijn innovaties nodig om ervoor te zorgen dat Nederland bestand wordt en blijft tegen toekomstige cybersecurity aanvallen. Deze cybersecurity thema’s dragen bij aan het doel van de NLCS om Nederland cyberweerbaar en toekomstbestending te maken.

29 mei 2024, 17:00 uurSluiting indienen offertes fase 1
5 juli 2024Opdrachtverstrekking fase 1

Meer informatie