Samenwerking tussen Topsector T&U en Brightlands Campus Greenport Venlo!

Een hechte samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven is de basis voor baanbrekende innovaties, projecten en startups op de vier Brightlands campussen. Maak kennis met Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen: hoe werken zij samen met Brightlands Campus Greenport Venlo en wat levert het op?

In Nederland zijn er negen topsectoren, waarvan Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) er een van is. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. Bedrijven, onderzoek en overheid werken in deze sectoren samen aan kennis en innovaties om deze positie nog sterker te maken.

Bij Topsector T&U draait het om de duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving. Dit zijn ook thema’s die bij de campus hoog op de agenda staan. De topsector werkt dan ook op verschillende manieren samen met de Venlose campus, onder andere via het innovatieproject ‘De Waarde(n) van Groenten en Fruit’. Via dit project, dat een flinke bijdrage krijgt vanuit de topsector, onderzoeken ondernemers met kennisinstellingen met elkaar wat et effect van groente en fruit is op de gezondheid van de mens.

“In Nederland vinden we die samenwerking heel normaal”, vertelt Michiel Roelse van Topsector T&U. “Maar we zijn daarin uniek in de wereld. Door slim gebruik te maken van elkaar expertises, ontstaan de mooiste dingen. Dat zie je ook in dit topsectorproject, waar goede resultaten behaald worden als het gaat om bijvoorbeeld inhoudsstoffen in tomaat. In deze groente zit lycopeen, een handig stofje dat mogelijk het risico op welvaartziekten zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten verkleint.”

De topsector is ook intensief betrokken bij de Greenfood4Health Challenge, die pas op de campus plaatsvond. Tijdens deze challenge gingen studenten van verschillende opleidingen aan de slag met concrete cases van bedrijven. “We hebben als topsector veel bedrijven en onderzoekers in ons netwerk, maar de studenten en onderwijsinstellingen zijn voor ons wat lastiger te bereiken. Die bereiken we niet met onze jaarlijkse oproep voor onderzoeksvoorstellen of bijeenkomsten. Via deze challenge bereiken we die groepen wel en brengen we bedrijven en studenten met elkaar in contact.”

Dat is volgens Michiel ook de kracht van Brightlands. “Op de campus komen onderzoek en onderwijs op alle niveaus – van mbo tot universiteit – en bedrijven bij elkaar. Het is een locatie waar de samenwerking van nature is geborgd. Als topsector sluiten we graag aan bij de organisatiekracht en expertise van Brightlands en zijn bewoners.”

De plannen voor een volgende challenge zijn volgens Michiel in de maak. “De challenge smaakt naar meer, dus er komt zeker een vervolg. Misschien dat we dan de combinatie met startups wat nadrukkelijker willen maken, want dat is ook een groep waar we als Topsector T&U meer mee willen doen.”