Publiek-privaat onderzoek naar fotosynthese gehonoreerd

maandag, 16 maart, 2020

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft 1,7 miljoen euro toegekend binnen het programma Photosynthesis. Een consortium onder leiding van Mark Aarts (WUR) gaat onderzoeken hoe de fotosynthese in planten reageert op veranderende lichtomstandigheden.

Het consortium bestaat uit een samenwerking tussen verschillende kennisinstellingen en publiek-private partijen. Het programma Photosynthesis beoogt op termijn een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de effici├źntie van fotosynthese van gewassen onder dynamische, natuurlijke (teelt)omstandigheden.

Hoe reageert de fotosynthese in planten op veranderende lichtomstandigheden – Prof. Mark Aarts, Wageningen University & Research
De reacties van het fotosyntheseproces in planten op (snelle) veranderingen in lichtintensiteit zijn cruciaal voor de gewasopbrengst. Deze respons, die bestaat uit vele onderdelen, wordt echter slecht begrepen. In dit onderzoek zal ze bestudeerd worden met een veelheid aan technieken, in zowel de zandraket als in tomaat. Het doel is niet alleen om tot een beter begrip te komen van de onderliggende moleculaire mechanismen maar ook om een goed beeld te krijgen van de natuurlijke genetische variatie. Dit zal bijdragen aan het verbeteren van de fotosynthesecapaciteit van gewassen via conventionele veredelingsmethoden.

Bron: NWO