Presentatie Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving op Planetary Health Annual Meeting

Van 31 oktokber t/m 2 november 2023 vond de Planetary Health Annual Meeting plaats in Boston (USA). Een Nederlandse delegatie bestaande uit Michiel Roelse (Topsector T&U), Fred Balvert (Erasmus MC) en Jara van den Bogaerde (BASF) heeft daar een presentatie gegeven over de Nederlandse Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving waarin de Topsectoren T7U, Agri & Food en Life Sciences & Health met elkaar samenwerken aan:

1) Kennisontwikkeling voor gezonde voeding en gezonde leefomgeving
2) De Gezonde Jeugd / School
3) De Gezonde Regio
4) Kennisplatform Voeding, Gezondheid en Leefomgeving

Bekijk hier de presentatie tijdens de Planetary Health Annual Meeting.

Over de Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving

Wie gezonder eet, meer beweegt en meer naar buiten gaat, is minder vaak ziek en leeft meer jaren in goede gezondheid. Maar hoe zorg je ervoor dat dit ook echt gebeurt en hoe breng je de werkvelden voeding, gezondheid en zorg bij elkaar? Want al lijkt de verbinding logisch, de praktijk is anders.

De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Life Sciences & Health willen hier verandering in brengen! Zij slaan de handen ineen voor de centrale missie van het maatschappelijk thema gezondheid en zorg. In deze missie, opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, staat het doel gesteld dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer leven in goede gezondheid en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en de hoogste sociaal-economische groepen met dertig procent zijn afgenomen. Lees meer.