Presentatie over kansen en uitdagingen van waterstof voor tuinbouw @Fruit Logistica

Michiel Roelse, directeur van TKI TU, heeft tijdens de Fruit Logistica in Berlijn een presentatie gehouden over de kansen en uitdagingen van waterstof voor de Nederlandse tuinbouw.

Door het gebruik van waterstof kan de sector een belangrijke stap zetten richting een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040. Telers staan klaar om te investeren in de energietransitie, aldus de topsector. Maar voordat waterstof bruikbaar is in de glastuinbouw, staan onzekerheden op het gebied van financiering, regelgeving, ruimtelijke ordening en technologie nog in de weg.

Topsector T&U wil deze knelpunten op weg naar waterstofgebruik met een sectorbreed programma aanpakken. In een bidboek doet de topsector een verzoek voor een programmafinanciering van €10 miljoen. Topsector T&U heeft het bidbook aangeboden aan de ministeries van EZK (Economische Zaken en Klimaat) en LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Bekijk de presentatie van Michiel Roelse ‘H2-Impulse in greenhouse horticulture’
Download het bidboek ‘H2-Impuls in de glastuinbouw’