Perspectief-ronde 2021-2022 open voor aanvragen

Onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die in consortia willen werken aan technologische innovatie met maatschappelijke impact kunnen tot 19 oktober een programma-initiatief aanmelden.

Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft vraagt vaak een grootschalige aanpak. Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan om zo innovatieknelpunten op te lossen. Vernieuwende kennis krijgt vorm in een toepassing die bijdraagt aan technologische innovatie met potentiële economische en maatschappelijke impact voor Nederland.

Wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen via consortia een omvangrijk onderzoeksprogramma rondom nieuwe technologie uitvoeren. Zo’n programma bestaat doorgaans uit vier tot acht projecten/werkpakketten die het overkoepelende thema benaderen vanuit diverse onderzoeksrichtingen, met een uitdrukkelijke focus op toepassing. Gezamenlijk zetten de partijen nieuwe onderzoekslijnen op die aansluiten bij de topsectoren.

In het consortium dienen minimaal drie kennisinstellingen en vier gebruikers vertegenwoordigd te zijn. Naast academische partijen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook TO2 instituten en hogescholen financiering aanvragen. Per programma dienen gebruikers een bijdrage aan de programmakosten te leveren van minimaal 30%, waarvan minimaal 7,5% in cash. Meer informatie over de voorwaarden leest u in de call for proposals. Bekijk de financieringspagina van NWO voor meer informatie over de call.