Partners gezocht voor langetermijnonderzoek: 14 initiatieven ingediend

NWO heeft 14 initiatieven ontvangen binnen de KIC-call Lange Termijn Programma’s – strategiegedreven consortia met impact. Kennisinstellingen, bedrijven en publieke organisaties investeren in deze strategische publiek-private samenwerkingen met een looptijd van tien jaar. NWO financiert dit PPS-onderzoek met 9 miljoen tot maximaal 25 miljoen euro. Geïnteresseerde partijen kunnen de consortia benaderen voor mogelijke samenwerking. Bekijk de ingediende initiatieven.

De ingediende initiatieven sluiten aan bij een van de Kennis- en innovatieagenda (KIA) binnen het KIC, en zijn op basis hiervan gerangschikt:

  • KIA Energietransitie & duurzaamheid
  • KIA Landbouw, water, voedsel
  • KIA Gezondheid en zorg
  • KIA Sleuteltechnologieën
  • KIA Maatschappelijk verdienvermogen
  • KIA Veiligheid

De deadline voor het indienen van een uitgewerkte onderzoeksaanvraag is 18 januari 2024.

Meer informatie