Oproep voor Seed Money Projecten is open!

Mkb’ers uit de agrifood en tuinbouwsectoren die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in een Seed Money Project verkend worden. In te dienen projecten moeten passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Vanaf vandaag is de oproep voor nieuwe projecten geopend. De oproep wordt gezamenlijk samen met de Topsector Agri & Food georganiseerd. De indieningstermijn sluit op 16 december.

Meer info: