Oproep voor PPS-projecten geopend

Op 2 april hebben de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel 2024-2027. De nieuwe projecten starten in 2025. Het beschikbare budget is circa € 12,8 miljoen per jaar.

De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie topsectoren werken in deze oproep met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met Topsectoren Life Sciences & Health,  Logistiek en ICT.

Budget
Voor onderzoek in 2025 is circa € 12,8 miljoen (excl. BTW) subsidie beschikbaar. Twee derde hiervan betreft bijdragen van LNV en I&W in de vorm van capaciteit bij Wageningen Research en andere TO2 instituten. Het overige deel betreft door de TKI’s beschikbaar gestelde PPS-subsidie die ook bij andere kennisleveranciers inzetbaar is. Nieuw dit jaar is dat ook het MKB een beroep kan doen op financiering.

Meer informatie