Oproep geopend voor projecten voor programma Kennis op Maat

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat. Wageningen Research reserveert voor dit programma jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit WR-capaciteit. Private partijen moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Er is ook ruimte voor projecten waarin bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR samenwerken. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

De tweede oproep van 2021 gaat per 1 oktober open. De deadline van indienen van voorstellen is 1 november 2021 24.00 uur. Er is in totaal 2.5 M€ WR-capaciteit per jaar  beschikbaar voor MKB-KoM-projecten envoor netwerkactiviteiten binnen KoM-projecten te besteden. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 januari 2022 van start gaan.

Meer informatie