Openstelling Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw is verlengd tot 18 juni 2020

donderdag, 4 juni, 2020

Hoort uw bedrijf bij de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw? En heeft uw bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

De openstelling is verlengd tot 18 juni 17:00 uur (in plaats van 4 juni 2020). Aanvragen kan alleen digitaal via Direct regelen op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 1 (of hoger).

Budget
Hoeveel geld u krijgt hangt af van uw omzetschade. Het gaat om de omzet van de periode 12 maart tot en met 11 juni, in de jaren 2017 tot en met 2020. De omzet bestaat uit de inkomsten die u had door de verkoop van producten. De koper heeft de leveringen al betaald. Voor de omzet van 2020 heeft u de producten al wel geleverd, maar kan de klant ook nog in de post Debiteuren staan.

U berekent het gemiddelde van de 3 vorige jaren. U bepaalt dan het verschil met 2020 en haalt daar 30% af. De uitkomst is uw omzetschade. De tegemoetkoming is 70% van dit bedrag. Heeft u een groothandelsbedrijf? Dan rekent u niet met de omzet, maar met de brutowinstmarge. U berekent dan hoeveel lager uw brutowinst is. Dat doet u door de inkoopwaarde van het product af te halen van de omzet.

Voorwaarden
U heeft in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020:

  • in elk geval 30% minder omzet of bruto winst;
  • een doorlopende productie, maar weinig omzet;
  • producten die niet of slecht houdbaar zijn, met weinig of geen andere mogelijkheden om ze toch te gebruiken;
  • te maken met een seizoenspiek in productie, bezetting van personeel en omzet.

In uw bedrijf:

  • vraagt u voor uw werknemers geen ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen;
  • houdt u uw werknemers zoveel mogelijk in dienst;
  • blijft de loonsom zoveel mogelijk gelijk;
  • betaalt u het loon van de werknemers door.
  • Krijgt u voor dezelfde schade andere financiële steun? Deze bedragen moet u van uw tegemoetkoming afhalen. U krijgt bijvoorbeeld al een andere tegemoetkoming of geld van uw verzekering. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee.

Meer informatie en aanvragen
Via deze link kunt u naar de site van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor de tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw om uw aanvraag door te geven. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u hierover contact opnemen met RVO.

Via deze link kunt u de Kamerbrief van minister Schouten over de tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 lezen.