Open call: consortia kunnen zelfgekozen kennisvraag onderzoeken

Kennisinstellingen kunnen samen met publieke en private partners tot 5 miljoen euro financiering ontvangen voor een zelfgekozen kennisvraag. Dit onderzoek moet gericht zijn op het realiseren van maatschappelijke en economische impact.

Een voorstel binnen deze call dient te passen in minimaal één van de zes vastgestelde KIA’s (Kennis- en innovatieagenda’s).

Op dinsdag 12 juli organiseert NWO om 13.00 u een online informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt een beknopte toelichting gegeven op diverse aspecten van de call ‘Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia 2022-2023 (KIC)’, zoals de vereiste cofinanciering, passendheid binnen een of meerdere KIA’s en de Impact Plan Benadering. Tevens is er gelegenheid tot het stelllen van vragen.

Kijk voor meer informatie over de Call en de informatiebijeenkomst op www.nwo.nl