NWO-oproep voor Perspectiefronde 2021/2022

NWO-domein TTW nodigt onderzoekers en gebruikers uit om gezamenlijk nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma’s binnen de toepassingsgerichte en technische wetenschappen in te dienen die economische en maatschappelijke impact genereren op voor Nederland relevante thematische gebieden.

Wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen via consortia een omvangrijk onderzoeksprogramma rondom nieuwe technologie uitvoeren. Zo’n programma bestaat doorgaans uit vier tot acht projecten/werkpakketten die het overkoepelende thema benaderen vanuit diverse onderzoeksrichtingen, met een uitdrukkelijke focus op toepassing. Gezamenlijk zetten de partijen nieuwe onderzoekslijnen op die aansluiten bij de topsectoren.

In het consortium dienen minimaal drie kennisinstellingen en vier gebruikers vertegenwoordigd te zijn. Naast academische partijen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook TO2 instituten en hogescholen financiering aanvragen. Per programma dienen gebruikers een bijdrage aan de programmakosten te leveren van minimaal 30%, waarvan minimaal 7,5% in cash. Lees meer