NWO-oproep voor onderzoek naar veilige en gezonde voeding en voedselsystemen

NWO heeft een oproep geopend voor interdisciplinair onderzoek naar duurzame en innovatieve voedselsystemen, die gezond en veilig voedsel produceren voor de huidige en toekomstige bevolking. Dit onderzoek vraagt om een integrale aanpak van meerdere aandachtspunten, om zo een meer holistisch begrip te krijgen van gezonde en veilige voeding en voedselsystemen. In deze call staan vier aandachtspunten centraal:

  1. Voeding en gezondheid bij verschillende bevolkingsgroepen
  2. Invloed van omgeving op gezond keuzegedrag
  3. Ontwikkeling van duurzame en gezonde voedingsproducten
  4. Voedselveiligheid, leefomgeving en gezondheid

De deadline voor het indienen van (verplichte) vooraanmeldingen is 17 januari 2023. De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 15 juni 2023. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar.

Matchmaking

Op 1 november 2022 faciliteert NWO een matchmakingsactiviteit voor deze oproep. Deelname aan deze activiteit wordt aanbevolen, maar is niet verplicht. Matchmaking heeft als doel om onderzoekers uit verschillende wetenschapsdisciplines en praktijkorganisaties bij elkaar te brengen en te verbinden, om zo tot interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen te komen.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.