NWO call Learning communities als innovatieversneller = open

woensdag, 18 november, 2020

De NWO call ‘Human Capital: Learning communities als innovatieversneller’ is open. Deze call verwerft fundamentele en praktijkgerichte kennis over de bijdrage van learning communities aan het versnellen van innovatie. Het onderzoek richt zich op learning communities binnen Energietransitie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg en/of ICT.

De call heeft als doel nieuwe kennis te verwerven over de optimale ontwikkeling en inzet van learning communities zodat het samenspel van werken en leren leidt tot innovatie. Learning communities faciliteren verbinding tussen onderzoek, werken, innoveren en leren en zijn daarmee een belangrijke factor in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige beroepsbevolking. Ontwikkeling en transformatie is voor de Nederlandse beroepsbevolking dagelijks aan de orde. Een versterkt human capital in Nederland is nodig om antwoord te vinden op actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken, uitdagingen aan te gaan en om economische groei blijvend te stimuleren. De focus van deze call richt zich op bestaande, startende of in ontwikkeling zijnde learning communities.

Aanvragen kunnen ingediend worden door consortia van onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstituten in samenwerking private en publieke praktijkpartners. Binnen het consortium dienen tenminste de b√®tawetenschappen en daarnaast de alfa- en/of gammawetenschappen vertegenwoordigd te zijn. De deadline voor het indienen van aanvragen is op dinsdag 15 juni 2021 om 14:00 uur. Kijk voor meer informatie over deze call op www.NWO.nl.