Nu open: TKI oproep voor projecten die werken aan cyberweerbaarheid

De TKI call voor cyberweerbaarheid voor kritische ketens en systemen in energie, gezondheid & zorg en tuinbouw & uitgangsmaterialen is open. Werkt u aan het vergroten van de cyberweerbaarheid van kritische ketens en systemen? Heeft u een oplossing die u verder wilt brengen door deze toe te passen binnen de domeinen energie, gezondheid en zorg of tuinbouw en uitgangsmaterialen? Er is nu een TKI-call die mogelijkheden biedt op dit gebied. Dien uw voorstel in vóór eind oktober 2024 en maak kans op financiering!

Met deze call wordt gezocht naar samenwerkingsprojecten tussen publieke en private partijen die bijdragen aan het verhogen van de cyberweerbaarheid van kritische ketens en systemen in de sectoren Energie, Gezondheid & Zorg, ICT en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De call is tot stand gekomen in samenwerking met de Topsectoren Energie, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health en ICT, binnen het CS4NL programma en biedt een uitgesproken kans om sectoroverstijgende oplossingen te vinden. Kijk dus snel naar de mogelijkheden op topsectorenergie.nl/

Cyberweerbaarheid bevorderen in belangrijke sectoren

Deze call richt zich op het vergroten van de cyberweerbaarheid van kritische ketens en systemen binnen de domeinen energie, gezondheid en zorg en tuinbouw en uitgangsmaterialen. Deze oproep is onderdeel van het programma CS4NL, waarbij alle topsectoren kennis en innovatie op het gebied van cybersecurity bevorderen. Topsector ICT, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Energie (Energie Innovatie NL) en Life Sciences & Health organiseren deze call gezamenlijk vanuit de PPP-Innovatieregeling (PPP-I).

Met de snelle digitalisering van onze samenleving is het waarborgen van cyberweerbaarheid essentieel geworden voor het veilig en toekomstbestendig functioneren van de Nederlandse samenleving. Deze oproep zoekt naar innovatieve oplossingen om cyberincidenten te voorkomen en te beperken, zodat kritieke diensten en producten veilig en betrouwbaar blijven.

Belangrijke informatie

 • Indienen projectvoorstellen: 14 juni 2024 – 25 oktober 2024
 • Beoordeling: November/December
 • Uiterste startdatum projecten: 1 december 2025 (bij voorkeur eerder in 2025)
 • Subsidie per project: €100.000 – € 500.000 (zie voorwaarden)
 • Totaal beschikbare budget: €2.500.000

Focusgebieden

Deze oproep is specifiek gericht op projecten die de cyberweerbaarheid in kritieke ketens en systemen verbeteren en omvat de volgende sectoren:

 • Energie: Op gebieden zoals de productie, het transport en de distributie van energie dienen kritieke infrastructuren beveiligd te blijven tegen cyberdreigingen.
 • Gezondheidszorg: Verbeteren van de beveiliging van gevoelige gezondheidsinformatie en ervoor zorgen dat systemen en apparaten in de gezondheidszorg bestand zijn tegen cyberaanvallen.
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen: Het beschermen van de ingewikkelde processen van productie en distributie van tuinbouwproducten binnen de voedselketen.
  Cyberweerbaarheid in deze kritieke sectoren waarborgt niet alleen vitale diensten, maar draagt ook bij aan economische groei door een veilige digitale omgeving te handhaven.

Reikwijdte

Projecten moeten gericht zijn op het ontwikkelen en implementeren van innovaties gericht op kritieke ketens of systemen om:

 • Cyberincidenten te voorkomen
 • De schade van cyberaanvallen te detecteren en te beperken
 • Herstelprocessen te vereenvoudigen

Indienen

Geïnteresseerd in deelname? Gedetailleerde informatie over de call en projectsjablonen zijn hier beschikbaar. Wie projectideeën wil bespreken of samenwerkingspartners zoekt, kan contact opnemen met cyberweerbaarheid@tki-energie.nl.