Nieuwe KIC-call voor onderzoek naar klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal

Klimaatverandering zet ons huidige watersysteem onder druk. De verwachting is dat dit zal verergeren door de versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen. Een transformatie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem en een waterrobuust landschap voor de komende decennia is daarom noodzakelijk. Kennis en innovatieve oplossingen zijn vereist voor ingrepen in ons watersysteem en de landschappen waarin zij liggen.

Voor dit doel heeft NWO een call for proposals gelanceerd op het gebied van klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal. Het watersysteem op landschapsschaal is een samenhangend geheel, waarbij vraagstukken op het gebied van waterkwantiteit nauw verbonden zijn met aspecten als waterkwaliteit en verzilting, biodiversiteit, bodem, waterkering, landschapsinrichting en landgebruik zoals voor land- en tuinbouw. Er is in totaal 5,5 miljoen euro ter beschikking gesteld. Voor een project kan maximaal 1.800.000 euro worden aangevraagd. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 22 maart 2022. Lees meer over deze Call op www.nwo.nl

Deze call verbindt de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem, binnen de missies van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel.