Nieuwe KIC-call voor onderzoek naar microbioom in bodem, mens en dier

Micro-organismen zijn belangrijk voor de weerbaarheid van gewassen en gezondheid van mens en dier. Mogelijke aanpassing van dit microbioom biedt maatschappelijk grote mogelijkheden. 

Binnenkort gaat de nieuwe KIC-call ‘Microbioom: gezond van bodem naar dier & mens en terug’ open, die zich richt op het verkrijgen van de benodigde kennis om toepassingen mogelijk te maken. Er is in totaal is 5,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek om het potentieel van het microbioom in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw optimaal te gaan benutten. De deadline voor vooraanmeldingen is 24 maart 2022.

Binnen deze call werken onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in consortia samen. Het onderzoek is erop gericht meer inzicht te krijgen in het geheel van micro-organismen, hun functie in de bodem of in de land- en tuinbouw en de transmissie van het microbioom naar mens en dier. 

De call for proposals ‘Microbioom: Gezond van bodem naar dier & mens en terug’ is erop gericht meer inzicht te krijgen in het geheel van micro-organismen, hun functie in de bodem of in de land- en tuinbouw en de transmissie van het microbioom naar mens en dier. Deze kennis moet een vertaalslag mogelijk maken naar praktische toepassingen. Naast de technische opgave, moeten innovaties op dit gebied ook maatschappelijk haalbaar zijn. Daarom is een interdisciplinaire aanpak vereist. Lees meer over deze call op www.nwo.nl

Deze call verbindt de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem, binnen de missies van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel.