Nieuwe KIC-call voor onderzoek naar biodiversiteit en biotische stress in voedsel- en sierteelt

NWO heeft in september de nieuwe KIC-call ‘Biodiversiteit en biotische stress in primaire productiesystemen’ gelanceerd. Binnen deze call werken bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoekers samen aan onderzoek naar nieuwe methoden in de voedsel- en sierteelt die de biodiversiteit helpen te verhogen. Dit moet gewassen weerbaarder maken tegen biotische stress zoals ziektes en plagen. De deadline voor vooraanmeldingen is 17 januari 2023.

Nederlandse productiesystemen op land en water behoren tot de meest productieve ter wereld, onder andere door het telen van een beperkt aantal gewassen in monoculturen en veelvuldig gebruik van kunstmest en pesticiden. Deze methoden veroorzaken echter ook een verarmd bodemleven, een afname van natuurlijke plaagbestrijders en een afname van de kwaliteit van de natuur rondom akkers of in het water.

Deze afname van biodiversiteit in productiesystemen vormt een bedreiging voor zowel individuele bedrijven als het Nederlandse productiesysteem als geheel, mede vanwege de verminderde weerbaarheid tegen biotische stress. Dit is stress door levende organismen. Zo krijgen fytofagen, planteneters zoals de trips of plaagwants, meer kans om schade aan gewassen toe te brengen en zijn dergelijke systemen minder weerbaar tegen schimmels, bacteriën of virussen. Om de Nederlandse productie weerbaar en veerkrachtig te houden, is het vergroten van de biodiversiteit essentieel.

De Missiegedreven KIC-call Biodiversiteit en biotische stress in primaire productiesystemen richt zich op het genereren van kennis over hoe de integratie van meer biodiversiteit biotische stress in productiesystemen kan tegengaan. De gebruikte methoden moeten de biodiversiteit substantieel vergroten, waarbij gekeken kan worden naar zowel het productiesysteem zelf als de natuur daaromheen. Essentiële vragen daarbij zijn hoe zo’n dergelijk systeem eruit ziet en wat de transformatie er naartoe vraagt op economisch en maatschappelijk vlak. Belangrijk is dat er sprake is van een systemische aanpak op bedrijfs-, regio- en/of ketenniveau.

Kijk voor meer informatie over de KIC-call ‘Biodiversiteit en biotische stress in primaire productiesystemen’ op www.nwo.nl

Interesse? Op 10 november vindt een matchmakingbijeenkomst plaats, waarin onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties de kans krijgen elkaar te ontmoeten en samenwerkingen te verkennen.