Nieuwe Kennis- en Innovatie-Agenda: naar een duurzaam, gezond en veilig Nederland

Voor de komende vier jaar hebben de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem samen met ministeries en andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties een agenda opgesteld die beschrijft welke nieuwe kennis en innovatie in het groenblauwe domein gewenst zijn: de Kennis- en Innovatie-agenda Landbouw, Water en Voedsel (KIA-LWV).

De agenda laat zien op welke gebieden Nederland zich de komende jaren wil ontwikkelen en waar financiële steun van de overheid wordt geboden. Publiek-private samenwerking is essentieel om de doelen ook daadwerkelijk te realiseren. Wij nodigen u uit om de komende jaren met projecten en initiatieven actief bij te dragen aan een duurzaam, gezond en veilig Nederland.

Lees hier de samenvatting van de KIA-LWV

Lees hier de volledige KIA-LWV

Lees hier de bijlagen van de KIA-LWV