Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid: kennisuitwisseling cruciaal

vrijdag, 2 oktober, 2020

Afstemming tussen de organisaties die onderzoek programmeren op het gebied van plantgezondheid legt lacunes bloot en voorkomt dubbel werk, is één van de conclusies van de Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid waarin Regiebureau POP, de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en BO Akkerbouw hun portfolio’s presenteerden. 

Tijdens de bijeenkomst op 23 september informeerden 70 onderzoekers, projectleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers elkaar over de lopende onderzoeksprojecten op het gebied van plantgezondheid die gefinancierd worden door het Regiebureau POP, de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en BO Akkerbouw. 

Elk van de organisaties heeft een eigen portfolio van plantgezondheidsprojecten. Door de bijna 50 lopende onderzoeksprojecten naast elkaar te leggen, kregen de deelnemers overzicht en inzicht in het onderzoek dat de organisaties financieren. Dit bevordert een efficiëntere onderzoeksprogrammering: er wordt geen onderzoek dubbel uitgevoerd en lacunes komen in beeld.

Ook bleek ook dat de deelnemers behoefte hebben om elkaar structureel te informeren. Die behoefte ligt onder meer in het van elkaar leren over succesvolle aanpakken en methodes voor de introductie en uitrol van kennis uit onderzoek in de teeltpraktijk. Online ontsluiting van nieuwe kennis in een database en ‘voeden’ van praktijknetwerken kwamen als prioriteiten naar voren. Daarnaast spelen de adviseurs en andere erfbetreders een cruciale rol en is betere aansluiting op het onderwijs gewenst. Naar aanleiding van de resultaten gaan de organiserende partijen na of en op welke manier structurele kennisuitwisseling gaat plaatsvinden. 

Meer informtie
•    Overzicht lopende onderzoeksprojecten
•    Presentaties