Netwerkbijeenkomst Klimaatbestendige inrichting en waterkwaliteit

Nieuwe ontwikkelingen zoals het coalitieakkoord, het IPCC-2022 rapport etc. beïnvloeden de kennis
die nodig is om bij te dragen aan een klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied en verbetering
van de waterkwaliteit. Daaraan wordt gewerkt binnen missie C van de Kennis- en Innovatieagenda
Landbouw Water Voedsel.

We nodigen betrokkenen (bedrijfsleven, kennisorganisaties, overheden) graag uit voor de
netwerkbijeenkomst op donderdag 30 juni 2022, van 8:45 tot 13:00 uur bij Seats2Meet boven
Amersfoort CS.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we graag met u in gesprek over onze kennis- en innovatieagenda. We
nemen u mee in de resultaten van een aantal projecten in uitvoering. U wordt uitgedaagd door de
visie van twee boegbeelden van de betrokken topsectoren, met andere ogen naar de kennisagenda
te kijken. Vandaaruit gaan we in gesprek over waar we staan in onze bijdrage aan het bereiken van
de missie en waar we ons de komende periode voor in willen zetten.

Programma

8:45 uur Ontvangst en koffie
9.00 uur Welkom, toelichting op doel en opzet programma. Waar werken we naartoe in missie C?
9.15 uur Inspireren en leren van de projecten10.25 uur Pauze
10.40 uur Interview/reflectie ‘boegbeelden’
11.10 uur Discussie in deelgroepen aan de hand van de ToC-modellen
12:10 uur Lunch afhalen en eten tijdens vervolg van het programma
12:25 uur Terugkoppeling
12:50 uur Afronding
13:00 uur Einde

Aanmelden

Er zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Anne Mathilde Hummelen via anne.hummelen@kwrwater.nl en daarbij uw dieet wensen door te geven. We streven naar een evenredige verhouding van de drie domeinen (bedrijfsleven, rijksoverheid, onderzoeksinstellingen). Ook kunt u andere betrokkenen en geïnteresseerden attenderen op deze bijeenkomst.