Nederlandse tuinbouw kan bijdrage leveren aan klimaatdoelen

Van 30 november tot 12 december vindt in Dubai de 28ste VN-Klimaatconferentie plaats. Deze klimaattop is cruciaal om concrete stappen te zetten naar een eerlijke en duurzame aanpak van de wereldwijde klimaatcrisis. De Nederlandse tuinbouw kan hier een bijdrage aan leveren met gezonde, lokale voedselproductie, klimaatadaptatie en duurzame ecosystemen.

Er worden op de COP28, bijna 70.000 deelnemers verwacht vanuit overheden, ngo’s en bedrijfsleven. Tijdens deze klimaattop wordt de eerste wereldwijde evaluatie van de klimaatmaatregelen opgeleverd sinds de Overeenkomst van Parijs. Het doel is de inspanningen te versnellen om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden.

De Nederlandse tuinbouw heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een wereldspeler van formaat als het gaat om technologische oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals de wereldwijde bevolkingsgroei, klimaatverandering en vraag naar lokale voedselproductie. Via Controlled Environment Agriculture (CEA) kan Nederland een unieke bijdrage leveren aan efficiënte teeltsystemen.

Meer met minder

De Nederlandse tuinbouwvertegenwoordigers, bestaande uit Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, AVAG en GreenTech Global, zullen tijdens de COP28 de mogelijkheden van CEA onder de aandacht brengen. In een gecontroleerde omgeving kan er een optimaal klimaat gecreëerd worden voor het gewas waardoor het mogelijk is om meer opbrengsten realiseren op een klein oppervlak met een lagere milieu-impact. De inzet van CEA betekent minder watergebruik, geen inzet van gewasbeschermingsmiddelen, minder grondgebruik, meer biodiversiteit en hergebruik van voedingsstoffen. Door deze manier van voedselproductie in de omgeving te integreren, zijn aanwezige reststromen en duurzame energiebronnen te gebruiken waardoor een circulair systeem ontstaat. CEA kan volledig aangepast worden aan de lokale omstandigheden en is daardoor wereldwijd in te zetten.

Voeden, vergroenen en gezonder maken

CEA staat klaar om stedelijke gebieden in de wereld te voeden, te vergroenen en gezonder te maken. Daarmee brengt de tuinbouw de duurzaamheidsdoelen van de VN (SDG’s) ook dichterbij zoals geen honger en een verantwoorde consumptie en productie. Anneke van de Kamp van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen: “De Nederlandse tuinbouw is dé innovatieve kraamkamer van duurzame oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke problemen. De sector levert een belangrijke bijdrage aan voedselzekerheid- en veiligheid in de wereld via kennis, zaden en technologie. Door de innovatieve kracht van de Nederlandse kennis over gecontroleerd telen te combineren met de regionale kennis, kunnen we samen wereldwijde duurzame, klimaatbestendige oplossingen ontwikkelen. Join the Circular CEA climate movement for affordable fresh and local food for all.”

Drie meetings

Tijdens de COP28 organiseren Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, AVAG, GreenTech Global en een aantal toonaangevende Nederlandse tuinbouwbedrijven een drietal sessies rondom CEA. Op woensdag 6 december staat de sessie ‘Affordable fresh and local food for all’ (locatie: Food4Climate Paviljoen) waarbij de deelnemers worden bijgepraat over de mogelijkheden van CEA en de bijdrage die de tuinbouw daaraan kan leveren. Op vrijdag 8 december staat er een bezoek gepland aan een circulaire kas (Armelia Farms) die in de praktijk laat zien hoe CEA werkt. Op diezelfde dag vindt er een afsluitende bijeenkomst plaats, waar elkaar ontmoeten en netwerken centraal staat.