MIT vanaf 7 april open voor innovatieve mkb-ers: dien uw aanvraag snel in!

maandag, 17 februari, 2020

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf 7 april weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met de MIT-regeling wil de overheid innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. 

Dien uw aanvraag snel in!
De aanvragen voor kennisvouchers, R&D-samenwerkingsprojecten en haalbaarheidsprojecten kunnen van 7 april 2020 ingediend worden. Wilt u een aanvraag indienen? Wacht dan niet te lang en dien deze bij voorkeur meteen in op de dag van de opening, op 7 aprili 2020. Dan maakt u de meeste kans, mits het een kwalitatief goed voorstel is, op honorering. De MIT is een algemene regeling, waar ook veel andere sectoren gebruik van maken. In voorgaande jaren was de MIT dan ook binnen een aantal dagen overtekend. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst, dus hoe sneller uw voorstel binnen is, hoe beter. 

Instrumenten

  • haalbaarheidsprojecten: subsidie kan oplopen tot 20.000 euro en is bedoeld om technische en economische risico’s in kaart te brengen van een ‘eigen’ technische innovatie. Mkb’s kunnen een haalbaarheidsproject indienen van 7 april 2020 (09:00 uur) tot en met 10 september 2020 (17:00 uur). 
  • R&D-samenwerkingsprojecten: subsidie tot 350.000 euro indien u samenwerkt met tenminste één ander mkb aan een innovatieproject. Partijen kunnen een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot) van 11 juni 2020 (09:00 uur) tot en met 10 september 2020 (17:00 uur). 
  • kennisvouchers: deze vouchers hebben een subsidiewaarde van 3.750 euro. U kunt ze gebruiken voor het stellen van kennisvragen aan kennisinstellingen.

Aanvragen
Ondernemers doen een MIT-aanvraag voor advies-, haalbaarheids- of R&D-samenwerkingsprojecten in de regio waar zij met het bedrijf zijn gevestigd. Via de Loketwijzer MIT 2020 kunt u achterhalen in welke regio de aanvraag ingediend moet worden.