MIT-regeling vanaf dinsdag 7 april open voor innovatieve mkb-ers

maandag, 6 april, 2020

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf  dinsdag 7 april weer subsidie aanvragen binnen de Mkb Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met deze MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. Er is voor 2020 ruim € 65 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten. 

Topsector T&U heeft een speciale MIT-nieuwsbrief, met hierin aandacht voor de beschikbare instrumenten, informatie over het het indienen en voorbeelden van ondernemers die via de MIT een bijdrage hebben ontvangen.

MIT-regeling en Coronacrisis
Er is voor gekozen om – ondanks de economische gevolgen van het Coronavirus – vast te houden aan de geplande openstelling van de MIT-regeling. Annulering van de openstelling zou kunnen betekenen dat innovaties, die belangrijk zijn voor de lange-termijn ontwikkeling van onder andere de tuinbouwsector, onnodig vertragen. De MIT-regeling kent een ruime openstellingstermijn tot en met 10 september, wat bedrijven ook ruimte biedt om hun aanvraag later in het jaar in te dienen.

Indienen
De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 7 april t/m 10 september en sluit om 17:00 uur die dag. Wilt u een aanvraag indienen voor een van deze instrumenten? Wacht dan niet al te lang. De MIT is een algemene regeling, waar ook veel andere sectoren gebruik van maken. In voorgaande jaren was de MIT snel overtekend. De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst (first come, first serve). Het onderdeel R&D-samenwerking is open van 11 juni t/m 10 september en sluit om 17:00 uur die dag.

Ondernemers doen een MIT-aanvraag voor een haalbaarheids- of R&D-samenwerkingsproject in de regio waar zij met het bedrijf zijn gevestigd. Kennisvouchers kunnen alleen via het landelijk loket bij RVO.nl worden aangevraagd. Via de Loketwijzer MIT 2020 kunt u achterhalen in welke regio de aanvraag ingediend moet worden.