MIT-regeling 2024 is open

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf dinsdag 9 april weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren: van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. Er is voor 2024 bijna 58 miljoen euro beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten AI.

Mkb’ers uit Topsector T&U maken veel gebruik van de MIT-regeling. Topsector T&U roept dan ook alle mkb’ers uit de sector op om ook dit jaar weer een aanvraag in te dienen voor deze nieuwe MIT-ronde. Lees in de speciale nieuwsbrief over de MIT meer over hoe koolteler Danenberg, machinebouwer Munckhof Fruittech Innovators en mechatronica-ontwikkelaar MTA van de MIT hebben geprofiteerd, ontdek welke instrumenten er zijn, wanneer de deadlines zijn en waar u uw aanvraag kunt indienen.