Missie klimaattechnologie naar België

Bent u actief in de groene waterstofsector, klimaatneutrale bouw, duurzame mobiliteit of toekomstgerichte landbouw? En heeft u interesse in de groeiende klimaattechnologiemarkt in België?

Neem dan van 20 tot en met 22 juni 2023 deel aan de economische missie Klimaattechnologie naar België. Als onderdeel van deze missie vindt op woensdag 21 juni 2023 de eerste editie van het Dutch Belgian Climate Tech Forum plaats in Brussel. Dit forum maakt integraal onderdeel uit van het programma van de economische missie. De missie staat onder leiding van Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, is zakelijk missieleider.

Tijdens deze missie verkent u de mogelijkheden die de Belgische markt biedt en maakt u kennis met belangrijke spelers en potentiële partners binnen uw vakgebied. Ook biedt de missie u de mogelijkheid om te spreken met vertegenwoordigers van de Europese Unie. Zo krijgt u meer inzicht in toekomstige ontwikkelingen en kansen in de EU en in de EU-regelgeving.

Het doel van deze missie is om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen België en Nederland te verstevigen met het oog op een duurzame toekomst. Deze missie vindt plaats parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan België.

Voor wie?

Het forum richt zich op organisaties die actief zijn in de sectoren woning- en utiliteitsbouw, landbouw, slimme en duurzame mobiliteit en groene waterstof. Meer specifiek ligt de focus op bedrijven die binnen deze sectoren innovaties ontwikkelen die bijdragen aan de verduurzaming van de sector.

Per sector wordt een eigen maatwerkprogramma voorzien. Climate tech binnen deze sectoren omvat onder andere het ontwikkelen van nieuwe duurzame materialen en technieken, het verminderen van de CO2-uitstoot in de mobiliteitssector, het opwekken van groene energie met behulp van waterstof of het verminderen van milieu- en natuurimpact in de landbouw.

Deelname staat open voor organisaties die (kennis over) klimaattechnologische oplossingen aanbieden en daarmee een bijdrage leveren aan de transitie naar:

  • Groene waterstof
  • Klimaatneutraal bouwen
  • Toekomstbestendige landbouw
  • Slimme en duurzame mobiliteit

Meer informatie en aanmelden