Meetup High Nature or High Tech: technologische teelt is voor voedselzekerheid essentieel

In de maatschappelijke discussie rondom de noodzakelijk transitie naar een duurzamere landbouw hoor je steeds vaker ’maatschappelijke’ vraagtekens bij high tech landbouw. Technologie werkt niet. Draagt niet bij aan Sustainable Developments Goals. Ouderwets is toch beter. Een ontwikkeling die ook afstraalt op tuinbouw. Bloemen in kassen moet dat wel? Waarom bollen telen in Nederland? En zijn groente & fruit vanuit de open teelt niet beter dan uit de kas?

Kortom, het is een thema! Op 24 maart diende de Partij voor de Dieren zelfs een motie in tegen de bouw van nieuwe verwarmde kassen. In de wereld van het zacht fruit is een andere trend gaande: deze teelt verplaatst zich de laatste jaren juist van de open teelt naar de kas.

Tijdens de Meet Up op 5 september stond dit thema centraal. Ruim 25 professionals uit het speelveld gingen hierover met elkaar in gesprek en keken naar de toekomst: hoe nu verder?

Dagvoorzitter Harrij Schmeitz ging bij de opening in op een aantal verbazingwekkende ontwikkelingen in de markt waarbij “men vraagt high nature” en men doet van alles. Bekijk de presentatie.

De teelt; het product
Vincent Deenen van de Limgroup opende met een turn-around om niet te spreken van high tech omdat dit een negatieve associatie heeft, maar te spreken over kennis intensief. Een andere blik op hoe high tech, of liever gezegd kennis intensief, bijdraagt aan een meer duurzame samenleving. Bekijk de presentatie.

De markt; de vraag
Marcel Schuttelaar van Schuttelaar & Partners ging in op de ontwikkeling in de markt. Hij ziet veel kansen voor zacht fruit, maar er is geen duidelijke route vooruit. High tech en high nature zijn segmenten in de markt die via certificeringen en labels gebrand worden, maar hij gaf aan dat voor voedselzekerheid een technologische teelt essentieel is. Bekijk de presentatie.

De High Tech teler
Marcel Dings van Brookberries ging in op de ontwikkeling van high tech teelt in zijn bedrijf, waarbij de vraag van de klant regeert. Het voortdurend schakelen is hierbij een flinke uitdaging! Bekijk de presentatie

De High Nature teler
Boer Henk van Bijzonder Brabants ging in op de manier waarop hij op kleinschalig wijze een niche van toprestaurants en bezoekers voorziet van bijzondere groente (Petit Pois). Maar hij is heel duidelijk: op deze manier kunnen we niet de wereld voeden. Bekijk de presentatie.

Paneldiscussie met sprekers en deelnemers
Aansluitend vond er een paneldiscussie plaats met sprekers en deelnemers over een aantal stellingen. Daarbij kwam duidelijk naar voren dat high tech, of beter gezegd kennis intensief, essentieel is voor een goed leven van de mens waarbij een goede footprint key is. Bij deze ontwikkeling is het van belang dat het mkb onder andere via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen toegang tot kennis geven zodat zij dit kunnen gebruiken om een betere positie in te nemen. De deelnemers gaven aan dat het interessant zou kunnen zijn om als sector tot een Voedselakkoord te komen waar er afspraken gemaakt worden over de koers van de toekomst. Hierbij is het belangrijk dat de sector hierover zelf de dialoog moet oppakken en niet moet afwachten.