Meer bedrijven aan de slag met duurzaamheidsdoelen met mooie rol voor NL tuinbouw

dinsdag, 26 mei, 2020

Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met de realisering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties, zo blijkt uit vierde SDG-voortgangsrapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’. 

Uit onderzoek blijkt dat 93% van de onderzochte Nederlandse bedrijven de SDG’s in hun jaarverslag noemen. Uit de Nederlandse transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat van de organisaties die de SDG’s noemen in hun jaarverslag, 75-86% deze ook koppelt aan strategie, doelstellingen of beleid. Als goed Nederlands voorbeeld wordt de Nederlandse tuinbouw genoemd. De topsector heeft samen met bijna 20 bedrijven de brochure ‘Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en SDG’s: voorbeelden uit de praktijk‘ gemaakt. Deze publicatie laat een aantal vooruitstreven projecten zien. Dit zijn voorbeelden die duidelijk maken hoe de Topsector T&U als geheel een grote impact heeft op het realiseren van de SDG’s.