KIC-call rond biodiversiteit in productiesystemen gelanceerd

Nederlandse productiesystemen kennen zeer hoge opbrengsten, maar dragen ook bij aan een sterke afname van de biodiversiteit. Dat maakt gewassen vatbaarder voor ziektes of plagen. De KIC-call ‘Biodiversiteit en biotische stress in primaire productiesystemen’ draait om interdisciplinair onderzoek naar systemen die de biodiversiteit vergroten, om biotische stress tegen te gaan. De deadline voor vooraanmeldingen is 17 januari 2023. Budget: 5 miljoen euro. Lees meer

Op 24 november vindt een matchmaking plaats rondom deze KIC-call. Geïnteresseerde onderzoekers (alfa, bèta en gamma), kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn hier van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst maken zij kennis met elkaar en zoeken de samenwerking op. De toekomstige privaat-publieke consortia gaan onderzoek doen naar biodiversiteit in productiesystemen en weerbaarheid van planten tegen biotische stress. Aanmelden