Kassen in transitie

De tuinbouwsector is onderhevig aan veel veranderingen. Nieuwe innovaties zijn nodig om de tuinbouw toekomstbestendig vorm te geven. Technologische ontwikkeling moet daarbij hand in hand gaan met sectoroverstijgend trans-en interdisciplinair onderzoek binnen de water-energie-voedsel-nexus om tot grote innovaties te komen. De KIC-call Greenhouses in transition richt zich op het ontwikkelen van toekomstbestendige tuinbouwinnovaties, waarbij ook oog is voor de ecologische, sociale, maatschappelijke en economische impact.

Deze call heeft als doel om de transitie van Controlled Environment Agriculture (CEA) naar een circulaire en duurzame industrie te versnellen. Omdat CEA sterk verbonden is met de water-energie-voedsel-nexus, moet de beoogde transitie op technologisch en maatschappelijk niveau voorbij de sectorgrenzen. Een uitsluitend technologisch innovatie, is daarom voor deze call niet voldoende. Inter- en transdisciplinair onderzoek is nodig om tot sectoroverstijgende oplossingen te komen. Daarom is er naast een technisch perspectief ook een regionaal, sociaal en economisch perspectief vereist.

Het beschikbare budget voor deze call is 6 miljoen euro, waarvan NWO en FFAR beiden 3 miljoen euro financieren => meer informatie over de Call Greenhouses in transition.

Op dinsdag 9 juli organiseert NWO een online informatie-event over de FFAR/NWO KIC-partnership call ‘Kassen in Transitie: kansen in water, energie en argicultuur’. NWO en FFAR nodigen onderzoekers (geesteswetenschappen, exacte wetenschappen en sociale wetenschappen), maatschappelijke organisaties en commerciële partners van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden.