Jaarverslag TKI T&U online

maandag, 21 september, 2020

Het jaarverslag van TKI T&U staat online met hierin een overzicht van alle activiteiten in 2019. Er zijn vorig jaar 120 nieuwe projectvoorstellen (met een gevraagd budget van € 75 miljoen) gehonoreerd voor PPS-projecten binnen Landbouw, Water, Voedsel. In deze Call en de honorering wordt sinds de intrede van het missiegedreven onderzoekbeleid in 2019 geen onderscheid meer gemaakt tussen de Topsectoren Tuinbouw & UItgangsmaterialen en de Agri&Food. Deze cijfers gelden dus voor beide topsectoren.

Daarnaast heeft de TKI TU in 2019 veel aandacht besteed aan valorisatie, onder andere via het programma IMPACT2025. Vanaf de start van het topsectorenbeleid is een integrale aanpak voor de ontwikkeling van de Kennis & Innovatie agenda een leidend principe geweest voor Topsector T&U. Stimuleren van excellente wetenschap alleen is niet voldoende. Deze kennis moet ook in de praktijk worden gebracht, onderzoek moet worden omgezet in innovatie. In 2019 heeft TKI TU dan ook de activiteiten op het gebied van valorisatie – verenigd in het programma IMPACT2025 – verder uitgebreid.

Lees de Jaarrapportage 2019 TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen