Jaarverslag TKI T&U 2023 = online

Het jaarverslag van TKI T&U staat online met hierin een overzicht van alle activiteiten in 2023. In 2023 was er opnieuw voldoende financiële ruimte om een oproep voor nieuwe projectvoorstellen te organiseren teneinde invulling te geven aan het laatste jaar van de de Kennis & Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor de jaren 2020 – 2023. Het fundament onder die agenda – en het bijbehorende innovatiecontract – wordt gevormd door een zestal missies en twee doorsnijdende sleuteltechnologieën die richting geven aan de onderzoeksprogrammering.

Dankzij de call konden weer tientallen nieuwe projectvoorstellen (met een gevraagd budget van € 59
mln.) worden gehonoreerd en toegevoegd aan het onderzoeksportfolio. Daarnaast heeft de TKI TU in 2023 opnieuw aandacht besteed aan NWO programmering, samenwerking met andere TKI’s en Greenports NL en valorisatie (IMPACT 2025 programma), en is verder werk gemaakt van het in kaart brengen van waterstof als alternatieve energiedrager voor de (glas)tuinbouwsector.

Lees de Jaarrapportage 2023 TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (download).