Investeren in de Mekong Delta?

De Vietnamese Mekong Delta heeft een vergelijkbare problematiek als Nederland als het gaat om verzilting en landverzakking. Nederlandse partijen leveren al een nuttige bijdrage in het oplossen van de Vietnamese problemen. Naar verwachting zal de Vietnamese behoefte aan Nederlandse kennis en innovatie snel groeien, nu de Vietnamese overheid de eerste versie van haar transitiebeleid heeft gepubliceerd (Agrotransformatie Plan).

De banden tussen de landen zijn sterk, de Nederlandse ambassade in Hanoi ondersteunt actief de ontwikkeling en implementatie van de Vietnamese transitieplannen. Dat betekent kansen voor het Nederland bedrijfsleven, voor u. Hierbij een kort overzicht van de stand van zaken en een verzoek. Laat van u horen!

Nederland, de Topsectoren en Vietnam

Al lang bestaat er een intensieve samenwerking met Vietnam, waaronder op het thema duurzame ontwikkeling in de landbouw. In aanvulling, tekenden in 2019 tekenden de premiers van Vietnam en Nederland een MoU voor samenwerking op de landbouwtransformatie en de ‘foodsystem approach’. De bilaterale samenwerking, de dynamiek en de kansen in de Mekong Delta gaven de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food, Water & Maritiem en Logistiek aanleiding voor het opzetten van een onderling samenwerkingsverband in de Mekong: het Mekong Delta Business Platform (MDBP)

Waarom de Mekong Delta?

De Mekong Delta is op dit moment de rijstkom van Vietnam, en kent vele problemen, zoals – eerder genoemd- verzilting en landverzakking. De gewenste oplossingsrichtingen worden geschetst in verschillende documenten en zullen ingrijpend zijn: een einde aan de grootschalige rijstbouw en naar het kweken van groente, fruit en vis en andere gewassen. Kortom, transformatie en diversificatie. In dit transformatieproces is er grote vraag naar kennis en innovaties zoals waterzuiveringstechnieken in de garnalensector, diervoer of oplossingen voor verzilting van de bodem.

Mekong Delta Business Platform

Het Mekong Delta Business Platform is een initiatief van de topsectoren en heeft als doel om in samenwerking tussen de topsectoren, de Nederlands ambassade in Vietnam, de Vietnamese Kamer van Koophandel (VCCI) de kansen in Vietnam voor Nederlandse partijen te vergroten. Dit platform houdt zich bezig met:

  • Het informeren van de Nederlandse private sector over kansen in de Mekong Delta.
  • Het verbinden van Nederlandse en Vietnamese partijen.
  • Zichtbaar maken van Nederlandse kennis en innovaties in Vietnam, bijvoorbeeld door middel van ‘Field labs’.
  • Het stimuleren van een cross-sectorale samenwerking van de Topsectoren met een thematische aanpak (aquacultuur, zilte teelt, agro-logistiek, etc.) die aansluit op de kennis- en innovatie agenda.

Call to Action

Ben of kent u een organisatie die wil investeren in de Mekong Delta? Investeer(de) u al in Vietnam? Of inmiddels niet meer? Meld u zich dan nu aan! Uw informatie wordt gebruikt voor de volgende zaken:

  • Op de website worden de activiteiten van Nederlandse partijen in de Mekong Delta zichtbaar en wordt de bezoeker geinfomeerd over de ontwikkelingen in de delta.
  • De Nederlandse ambassade werkt nauw samen met de Vietnamese Kamer van Koophandel (VCCI) en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen. De ambassade zal – waar mogelijk- relevante kansen, rapporten op de website publiceren.
  • Specifieke problemen vragen om concrete oplossingen. Echter, hoe vertalen we Nederlandse oplossingen naar de Vietnamese praktijk? Het MDBP probeert partijen bij elkaar te brengen en bijv. gezamenlijk een field-lab op te zetten. Denk aan oplossingen voor verzilting in de landbouwsector of het probleem van (een overdosis) antibiotica in de garnalenketen. Hierbij wordt er gezocht naar partijen in de water-, landbouw-, tuinbouw- en logistieke sector.
  • Op dit moment zijn partijen bij elkaar gebracht rondom ‘saline’ (via NWP) en wordt er een tour rondom aquaculture georganiseerd van 5 tot 9 september 2022.
  • Op basis van de (Vietnamese) vraag en het (Nederlandse) aanbod wordt er gewerjt aan nieuwe samenwerkingsverbanden. Concreet wordt er gekeken per keten (garnalen, vis, fruit, groente) of er een consortium opgezet kan worden, beginnend met een consultatieronde in juni. Interesse of ontvangt u graag meer informatie? Contacteer hiervoor Jacqueline Barendse, coördinator Topsectorinzet Mekong Delta, of Miriam Pot.

Aquacultuur tour

Van 5 tot 9 september vindt er een aquacultuur tour plaats in Vietnam. De topsectoren, RVO en meerdere ministeries (LNV, BZ, I&W) haken aan om gezamenlijk tot een aanpak te komen voor de Mekong Delta. Dit zal ter voorbereiding zijn van een latere handelsmissie van de ministeries in Vietnam. Interesse in de aquacultuur scoping missie? Contacteer hiervoor Miriam Pot.