Internationaal onderzoek toont relevantie van samenwerking voor mondiale voedselzekerheid

In een periode dat voedselzekerheid door verschillende crises, zowel wereldwijd als lokaal, vaak in het nieuws is, presenteert NWO de resultaten uit het onderzoeksprogramma NL-CGIAR. Dit onderzoeksprogramma is onderdeel van een strategisch partnerschap tussen CGIAR, het wereldwijde samenwerkingsverband van internationale organisaties voor onderzoek naar voedselzekerheid, en het Ministerie van Buitenlandse zaken (BZ).

‘Partnerschappen zijn de sleutel tot mondiale voedselzekerheid,’ aldus Wijnand van IJssel (BZ). Het magazine ‘Partnering for Global Food Security’ presenteert niet alleen resultaten uit de 27 onderzoeksprojecten en de synthesestudie, maar toont ook de geïntegreerde aanpak en impact.

In het magazine komt een aantal highlights uit de onderzoeken aan bod. Via citizen science (burgerwetenschap) kunnen boeren bijvoorbeeld de leiding nemen over experimenten. Dat leverde een hogere betrokkenheid én een schat aan bruikbare data op. Uit een ander project bleek dat, om gendernormen echt te veranderen, zowel binnen huishoudens als bij projecten en instellingen zelf, vrouwen en mannen samen de belemmeringen in kaart moeten brengen. Gesprek en dialoog staan daarbij centraal. En met de in het programma ontwikkelde ‘scaling readiness approach’ hebben onderzoekers de kans om de impact van hun innovatie te vergroten. Zoals Senior Expert dr. Inge Brouwer zegt: ‘Om voedselsystemen te veranderen, is het niet voldoende ze alleen te analyseren. We moeten duidelijke tools bieden om die verandering teweeg te brengen.’ Naar het magazine ‘Partnering for Global Food Security’.

NWO-WOTRO vierde het NL-CGIAR onderzoeksprogramma en de samenwerkingen binnen het programma met een online conferentie op 2 en 3 november 2022. Twee middagen werden gevuld met een keynote speech van CGIAR’s global director of partnerships and advocacy Juan Lucas Restrepo, een interactief debat over de rol van de private sector, een postersessie en vier thematische sessies die wetenschappers, beleidsmakers en belanghebbenden van bedrijven, overheden en NGO’s informeerden en inspireerden. Amanda Harding (Convene) leidde de conferentie. Meer informatie en aanmelden.