Inschrijving Impactprijs Groen Onderwijs 2023 geopend

Studenten en leerlingen zijn tijdens hun studie al bezig met de maatschappelijke uitdagingen van de groene sector. De Groenpact Impactprijs is een prachtige kans om leerlingen, studenten en groene oplossingen in het zonnetje te zetten voor pers en publiek. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Groenpact Manifestatie op 1 juni bij Aeres Hogeschool in Dronten. Tot 13 februari kunnen studenten zich inschrijven voor de prijs.

De Groenpact Impactprijs is er voor innovatieve projecten, onderzoeken, start-ups of mini-ondernemingen. Deze hebben op een of ander manier impact op voedsel, klimaat, biodiversiteit, kringlooplandbouw, vergroening en/of leefbaarheid. Studenten melden hun project of start-up zelf aan. Vmbo-leerlingen doen dat samen met hun docent, mentor of iemand van het bedrijf waarmee is samengewerkt.