Informatie over gewasbeschermingsmiddelen is te versplinterd

donderdag, 14 mei, 2020

Innovaties in de land- en tuinbouw volgen elkaar in rap tempo op om voedsel steeds efficiënter, duurzamer en veiliger te produceren. Daarom hebben boeren en tuinders behoefte aan betere informatiestromen. De informatie over gewasbeschermingsmiddelen in de voedselketen is echter nog zeer versplinterd en onvolledig. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Wageningen University & Research in samenwerking met Fresh Upstream, de organisatie die streeft naar een uniforme, digitale ketentaal in de internationale versketen.

Voor alle schakels in de voedselketen is het belangrijk om over de juiste productinformatie van gewasbeschermingsmiddelen te beschikken. Denk aan toelatingsinformatie, gebruiks- en veiligheidsvoorschriften. Idealiter kan de boer of tuinder het etiket van het middel scannen en de informatie via het eigen systeem delen met ketenpartners. De praktijk blijkt echter weerbarstig.

Versplinterd
Het onderzoek van de WUR laat zien welke informatiestromen (bijvoorbeeld tussen ketenpartners en toezichthouders), standaarden (bijvoorbeeld een artikelnummer of een toelatingsnummer) en typen (van fax en brief tot website en streepjescode) er circuleren rondom gewasbeschermingsmiddelen. Dit is nog zeer versplinterd. Zo zijn artikelnummers van gewasbeschermingsmiddelen nog niet automatisch gekoppeld aan toelatingsnummers en hanteert elk land zijn eigen coderingssysteem.

Eenduidige standaarden
Jan Vogels, onderzoeker van de WUR: “Een aardappelteler moet allerlei zaken rondom het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel registreren, bijvoorbeeld de plaag waartegen hij het gebruikt, de fase van de teelt, het type grond, de klimaatzone en de houdbaarheidsdatum van het middel. Het is cruciaal dat hij de juiste informatie krijgt van zijn leverancier. Maar als in systeem A met bijvoorbeeld kilo’s wordt gewerkt, terwijl in systeem B percentages staan geregistreerd, is een fout snel gemaakt.” De onderzoekers concluderen dat de sector beter kan werken met eenduidige informatiestandaarden.

Inzet nieuwe technologieën
Alleen dan kunnen boeren en tuinders hun geautomatiseerde systemen beter instellen én aan de steeds strengere eisen van retailers rondom productinformatie voldoen. “Smart farming en precisielandbouw worden steeds meer de norm in de land- en tuinbouw. Als je als boer of tuinder de etiketinformatie van je gewasbeschermingsmiddelen nog handmatig moet overtypen, kun je die technologieën minder effectief benutten”, aldus Vogels.

Ketenbrede discussie noodzakelijk
Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Trusted source; betrouwbare, digitale informatie over voedselproducten’ dat de WUR uitvoert in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Fresh Upstream organiseert na de zomer een ronde tafel voor stakeholders om te verkennen hoe de sector de adviezen uit het rapport kan uitvoeren. Inmiddels doen de WUR en Fresh Upstream een vergelijkbaar onderzoek naar het delen van data rondom dierbehandelingsmiddelen.