Impact door synergie rondom voeding, gezondheid en leefomgeving

Op woensdag 5 juli vond de workshop ‘Impact Through Synergie’ plaats, georganiseerd door de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Health Holland. Deze drie topsectoren hebben met elkaar de Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving ontwikkeld waarin het draait om kennisontwikkeling voor gezonde voeding en een gezonde leefomgeving.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat voeding en leefomgeving een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkómen van gezondheidsproblemen. Om de gezondheid en vitaliteit van Nederlanders te versterken, moet er hard gewerkt worden aan het versterken en versnellen van preventie. Door de werkvelden voeding, gezondheid en zorg dichter bij elkaar te brengen, is die versnelling mogelijk.

Het doel van deze workshop was om belangrijke, door de Europese Unie-gefinancierde projecten op het gebied van voeding, gezondheid en leefomgeving samen te brengen. De deelnemers en de projectleiders van zo’n vijftien (inter)nationale projecten hebben met elkaar kennis uitgewisseld, knelpunten geïdentificeerd en mogelijke oplossingen benoemd. Er is ook gekeken of een verdere samenwerking mogelijk is en er zijn acties voorgesteld om wetenschap, innovatie en implementatie op het gebied van voeding, gezondheid en leefomgeving te versterken.

Voor de deelnemers was het duidelijk: het is nu het moment voor synergie en convergentie op het gebied van voeding, gezondheid en leefomgeving, om sociaal-economische uitdagingen van vandaag de dag zoals leefstijlgerelateerde ziektes, biodiversiteit en primaire productie binnen de grenzen van de natuur aan te pakken, bij voorkeur via een interdisciplinaire en sector-overschrijdende aanpak.

Tijdens de workshop zijn actielijnen geïdentificeerd, die vanaf 2023 door het platform verder ontwikkeld en ingezet moeten worden. Download de presentatie