Human X Earth Health: conferentie en expo over voeding, gezondheid en milieu

In Nederland en wereldwijd is veel gezondheidswinst te boeken met een minder eenzijdig en gezonder voedingspatroon. In 2050 moet de wereld voorzien in gezond voedsel voor een kleine 10 miljard mensen, waarvan naar schatting 70 procent in (mega)steden woont. De impact van voedselproductie en -logistiek op de aarde is enorm.

Deze urgentie is bekend. Het goede nieuws: de gezondheid van mensen en een gezonde aarde vallen te combineren. Efficiënter produceren en omgaan met voeding, een ander dieet en innovatieve technieken leiden tot een gezonde toekomst. Een toekomst waarmee veel bedrijven, wetenschappers en beleidsmakers al begonnen zijn. Dit willen we samenbrengen en uitbouwen.

Met steun van de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Food & Agro en Life Science & Health gaat Rotterdam Ahoy vanaf 2022 een jaarlijks terugkerend cross-over evenement organiseren dat zich zal ontwikkelen tot een kennisplatform waar voeding, gezondheid en milieu elkaar ontmoeten en raken. Dit evenement zal plaatsvinden op 29 en 30 november 2022.

Dit initiatief richt zich op een breed gezondheidsconcept, met simultaan aandacht voor zorg voor de aarde, gezonde voeding, levensstijl en duurzaamheid en het terugdringen van milieubelasting. Het evenement verkent (nieuwe) winstgevende businessmodellen op het raakvlak van de gezondheid van mens en aarde.

Opzet

Het initiatief bestaat uit drie elementen: een jaarlijkse conferentie, een expo en een online en offline kennisplatform wat de basis legt om te bouwen aan een community.

Conferentie

Een jaarlijks tweedaags programma met lezingen, workshops en keynotes. Thema’s worden in overleg met de Raad van Advies en Programmacommissie vastgesteld. De conferentie stimuleert actie in plaats van alleen dialoog. De tweedaagse slaat een brug tussen beleidsvorming, industriële innovatie, wetenschappelijke vooruitgang en maatschappelijke participatie.

Expo

Platform Partners, sponsors en anderen krijgen de mogelijkheid om een stand te hosten op de expo. Dit biedt de mogelijkheid om contact te zoeken en te netwerken.

Kennisplatform

Rotterdam Ahoy creëert een online en offline kennisplatform. Hierop wordt de communicatie en dialoog levend gehouden. Zo creëert het jaarrond informatie uitwisseling en de kans samen ideeën te verkennen en partnerschappen aan te gaan.

Rotterdams initiatief met internationale ambitie

Human X Earth Health speurt naar oplossingen. De urgentie staat vast. Beleids- en ondernemingsdoelen zijn uitgestippeld. Het gaat nu om daden om daaraan vorm te geven. We starten als Rotterdams initiatief, met de ambitie internationaal leidend te worden in oplossingen op het raakvlak van de gezondheid van mens en aarde.

Voor wie?

Beleidsmakers ervaren hoe politieke beslissingen en beleid in daden worden omgezet. Bedrijven vinden nieuwe zakelijke kansen en samenwerkingen die waarde aan hun product of dienst toe voegen.
Wetenschappers wisselen kennis uit en verdiepen hun kennis over specifieke thema’s. Burgerinitiatieven om hun eigen visie te vormen op gezondheidsvraagstukken.

Wordt u onze platform partner?

Rotterdam Ahoy gaat de activiteiten opzetten en uitvoeren in nauwe samenspraak met een brede vertegenwoordiging uit de praktijk. Hiervoor zoekt Rotterdam Ahoy betrokken organisaties uit het bedrijfsleven, beleid, wetenschap en samenleving. Is uw organisatie actief in de gezondheids- en life sciences sector, de agrarische en levensmiddelensector of de klimaat- en milieuwereld? We nodigen u uit om deel te nemen als Platform Partner en in de nieuw te vormen Raad van Advies en Programmacommissie.

Waarom meedoen?

 • U hebt invloed op het programma van het Human X Earth Health Event.
 • U toont zichtbaar leiderschap op het raakvlak van food, gezondheid en milieu en kunt claimen grondlegger te zijn.
 • U bent partner van Rotterdam Ahoy, dat zich voor onbepaalde tijd verbindt aan het opzetten van een toonaangevend (internationaal) evenement op uw terrein.
 • U krijgt een groot bereik en toegang tot interessante, nieuwe partners uit sectoren die overlappen met uw werkterrein.
 • U hebt goed zicht op mogelijkheden die kunnen leiden tot innovatieve samenwerkingen en businessmodellen.

Wat kost het?

De kosten voor een Platform Partner bedragen € 25.000 excl. BTW voor deelname per evenement. Naast de hiernaast genoemde voordelen ontvangt u tevens het volgende;

 • De mogelijkheid tot het organiseren van een workshop of sessie tijdens de conferentie.
  20 conferentie tickets t.w.v. € 395,- per ticket.
 • U bent onderdeel van het plenaire programma en geeft hier in overleg met Ahoy uw eigen invulling aan.
 • Deelname / zitting in de Raad van Advies en in de Programma Commissie, u beslist mee over thema’s en trends en vormt gezamenlijk met Ahoy de inhoud van de conferentie.
 • U krijgt de mogelijk om een site visit te organiseren voor de conferentiegasten.
  Een standruimte van 24m² inclusief aankleding en catering op de Human x Earth Health Expo.
 • Uw logo in communicatie uitingen als website, nieuwsbrief, social media, pos materialen etc.

Contact

Wilt u meedoen met Rotterdam Ahoy, als Platform Partner en in de Raad van Advies en Programmacommissie? We horen graag van u. U kunt contact opnemen met Annemieke den Otter, conference manager van Human X Earth Health. a.denotter@ahoy.nl