Hortivation Point mondiale standaard voor plaatsbepaling in kassen

donderdag, 4 juni, 2020

Stichting Hortivation introduceert het Hortivation Point als mondiale standaard voor plaatsbepaling in kassen. Hiermee wordt antwoord gegeven op de vraag van kassenbouwers, installateurs en andere toeleveranciers naar een gestandaardiseerde methodiek om voor ieder object in een kas de exacte positie te bepalen. De methodiek is opgenomen in ISSO-publicatie 88, waarin de kwaliteitseisen voor tuinbouwkassen worden beschreven.

Voor partijen die kassen bouwen en inrichten is het belangrijk dat zij de exacte locatie van elementen in de kas kunnen bepalen. Dit belang groeit naarmate er meer geautomatiseerde systemen autonoom in kassen moeten functioneren of met elkaar moeten samenwerken, zoals interne transportsystemen, spuit-, oogst- en scoutapparatuur. Het real-time meten van GPS-coördinaten in kassen is niet altijd betrouwbaar en de plaatsbepalingsmethodieken die nu in gebruik zijn, geven uiteenlopende resultaten. Dit bemoeilijkt de automatisering en onderlinge afstemming van processen en datastromen. Het Hortivation Point brengt hier verandering in.

Centraal referentiepunt 
Op verzoek van de greenhouse technology branche heeft Stichting Hortivation in samenwerking met kennisinstelling TNO een methodiek ontwikkeld die de mondiale standaard moet worden. Deze is gebaseerd op een voor de kas of afdeling (‘blok’) lokaal, driedimensionaal coördinatenstelsel, waarvan het middelpunt (Hortivation Point) als centraal referentiepunt fungeert. De relatieve positie van objecten of locaties ten opzichte van dit referentiepunt is dan vrij eenvoudig en op eenduidige wijze te bepalen. Het maakt niet uit of het blok vierkant, rechthoekig of asymmetrisch is.
Directeur Annie van de Riet van Stichting Hortivation en voorzitter van brancheorganisatie AVAG reageert opgetogen: “Deze methodiek vereenvoudigt de communicatie in de keten aanzienlijk, waardoor teeltsystemen en systeemcomponenten beter kunnen functioneren. In die zin mag je het Hortivation Point als een echte doorbraak en mijlpaal beschouwen.” 

Mondiale standaard 
De nieuwe standaard wordt gedetailleerd beschreven in het document “Standaardisatie plaatsbepaling in de kas”, dat in mei 2020 als amendement is toegevoegd aan de ISSO-publicatie 88. Deze wordt wereldwijd gebruikt door de greenhouse technology branche, wat de standaard een mondiale reikwijdte geeft. Idealiter wordt het Hortivation Point vroeg in de ontwerpfase van een kas of afdeling vastgesteld door de bouwer en passen alle betrokken partijen de methodiek toe.

Betere afstemming, minder fouten
Stakeholders onderkennen de waarde van de nieuwe standaard. “Het combineren van meerdere databronnen wint snel aan belang”, zegt general manager Andreas Hofland van HortiKey. “Met de Plantalyzer vergaren we uiteenlopende data van de plant. Door deze te combineren vertalen we dit in waardevolle informatie voor teeltsturing. Hortivation Point maakt een betere afstemming mogelijk en dat brengt ‘controlled growing’ naar een hoger niveau.”

Hans ’t Hart van TNO:  “In moderne kassen worden steeds meer en complexere installaties ingepast. Om fouten te voorkomen is het belangrijk dat alle toeleveranciers de methodiek van Hortivation Point gaan gebruiken. Wij nemen het zeker op in relevante ontwerpmodellen, zoals CASTA en SIOM.” 

Over Stichting Hortivation
Stichting Hortivation richt zich op technische innovaties en kennismanagement in de glastuinbouw. De aangesloten bedrijven opereren internationaal en zijn actief in de ontwikkeling van hoogwaardige kassystemen voor het telen van groente, fruit, bloemen en planten. Namens hen initieert de stichting strategische innovatieprojecten. Hiervoor werkt het onder andere samen met kennisinstelling TNO.