Health Food Wall wint innovatie award voor Meer groenten in de zorg

De prijs voor het meest innovatie idee om gezonde voeding laagdrempelig aan te bieden in ziekenhuizen en zorginstellingen is gewonnen door de “Health Food Wall”, een automaat die gezonde en duurzame maaltijden aanbiedt. De prijs is uitgereikt tijdens het 6e Groentecongres met als thema “Meer groente in de zorg” op de Floriade Expo 2022.

Moderne oplossing voor gezonde take away maaltijd
Health Food Wall is een bedrijf wat smart fridges die gezonde maaltijden met veel groenten aanbiedt voor zorginstellingen en een duurzaam concept heeft. De smart fridge staat inmiddels in een aantal zorginstellingen. Het Jury-rapport geeft aan dat het een belangrijke innovatie is voor de zorg. Health Food Wall biedt uitkomst voor een gezonde maaltijd voor zowel patient, medewerker als bezoeker en is een uitstekend alternatief voor de traditionele automaten gevuld met snoep, chips en frisdrank.

Gezonde voeding is belangrijk bij zorginstellingen
Gezonde voeding met veel groenten en fruit klinkt heel logisch maar is vaak een uitdaging. Nederlanders eten maar de helft van de aanbevolen hoeveelheid groenten. Kinderarts Koen Joosten, bestuurslid van de stichting Food for Better Lifestyle, pleit al jaren voor meer groenten in de zorg. “Onderzoek heeft aangetoond dat het eten van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten onder andere leidt tot een vermindering van hart- en vaatziekten, astma (bij kinderen) en bepaalde types kanker”. Daarom is het ook van enorm belang dat ook in zorginstellingen meer groenten en fruit op het menu komen te staan. “Goed voorbeeld doet goed volgen” zegt Joosten. Gezonder eten draagt bij aan het beperken én voorkomen van voedingsgerelateerde ziekten.

Meer en betere samenwerking nodig om kansen te verzilveren
Volgens Menrike Menkveld, directeur stichting Alliantie voeding in de zorg en projectleider van het project Goede Zorg Proef je in de ziekenhuizen, vergt het realiseren van een gezond en gevarieerd voedingsaanbod een samenwerking met meerdere disciplines waarbij er een nauwe samenwerking met cateraars en leveranciers met de zorginstelling gewenst is. Het mooie van dit Groentecongres is dat die verbinding tussen de diverse disciplines gezocht en versterkt wordt. Het Flevoziekenhuis uit Almere laat zien aten zien hoe een aantal kleine veranderingen in het voedingsbeleid grote impact kan hebben voor gezondere maaltijden voor patienten en bezoekers.

Steun van de topsectoren voor meer groenten in de zorg
De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Life Sciences & Health dragen via een “Roadmap”  bij aan de centrale missie van het Ministerie van VWS dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. Door implementeren van de “Roadmap” kunnen projecten gefinancierd worden om de voedselomgeving gezonder te maken. Zo financieren de topsectoren bijvoorbeeld projecten voor interventies voor gezonde voeding in de zorg en horeca. Om impact te realiseren voor meer gezonde voeding en levensstijl, moeten de ministeries van Landbouw,Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meer samenwerken, aldus José Vogelzang, wetenschappelijk directeur van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. kunnen projecten gefinancierd worden om de voedselomgeving gezonder te maken. Zo financieren de topsectoren bijvoorbeeld projecten voor interventies voor gezonde voeding in de zorg en horeca. Om impact te realiseren voor meer gezonde voeding en levensstijl, moeten de ministeries van Landbouw,Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meer samenwerken, aldus José Vogelzang, wetenschappelijk directeur van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Lekker is de trekker
De meeste patiënten halen niet de aanbevolen hoeveelheid van 250 gram groenten per dag. De kunst voor ziekenhuizen is om een goede balans te vinden tussen gezond, duurzaam, smaak en persoonlijke keuze. Lekker is de trekker betekent dat ziekenhuizen, chefs en cateraars meer aandacht geven aan smaak en beleving in de zorg. De zin “Het lijkt wel ziekenhuiseten” moet een compliment gaan worden, geen belediging. Gedeputeerde Nico Appelman zei dat het hele voedselsysteem moet veranderen van de bodem tot aan de consument: “Chefs staan centraal om consumenten te verleiden voor het menu van de toekomst: duurzaam, gezond, plantaardig en lokaal”. Dat sluit ook aan bij de thema’s van de Floriade: “Feeding the City” and “Healthying the City” om iedereen in de toekomst te voorzien van voldoende gezond voedsel wat gemaakt is met respect voor de duurzaamheid van de aarde.

Het GroenteCongres is een initiatief van Stichting Food for better life style en wordt mede georganiseerd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Alliantie Voeding in de Zorg, Topsector Life Sciences & Health (Health ~Holland), GroentenFruit Huis, Goede Zorg Proef je, Floriade Expo 2022 en Provincie Flevoland.