Handelsmissie tuinbouw naar Nigeria

Bent u actief in de tuinbouwsector? En wilt u meer weten over uw kansen in Nigeria? Ga dan van 24 tot en met 28 maart mee met de handelsmissie Tuinbouw naar Nigeria. Deelname aan het NL paviljoen op vakbeurs Agrofood Nigeria 2024 is onderdeel van deze missie. U kunt zich aanmelden tot en met 16 februari 2024.

Waarom deelnemen?

Tijdens deze missie onderzoeken Nederlandse bedrijven hun marktkansen in Nigeria. Daarmee geven zij ook meer vorm aan de samenwerking tussen Nederland en Nigeria in de landbouwsector. Deze missie biedt de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingsverbanden te ontwikkelen en te starten. In de afgelopen jaren zijn er daarom meerdere studies gedaan, en missies en seminars georganiseerd. En zijn er ook al succesvolle samenwerkingsverbanden gestart in de tuinbouw.

Zuidwest Nigeria

Nederland maakt nu een combitrack-strategie en een roadmap (studie) voor verdere ontwikkeling van de tuinbouw in zuidwest Nigeria. Deze missie is onderdeel van die strategie.

Marktkansen in de tuinbouw van Nigeria

Er zijn veel marktkansen voor de Nederlandse agrosector in de (bedekte) tuinbouw van Nigeria. De Nigeriaanse sector heeft veel belangstelling voor Nederlandse producten en diensten.

 • Tijdens deze missie krijgt u meer inzicht in uw marktkansen.
 • Ook kunt u deelnemen aan het Nederland (NL) paviljoen op de vakbeurs Agrofood Nigeria.
 • Individuele matchmaking en netwerkmomenten met belangrijke, lokale partijen staan op het missieprogramma.
 • U kunt meedoen aan workshops en deelnemen aan seminars voor kennisuitwisseling en promotie.U krijgt uitgebreide informatie over ondersteuning vanuit de overheid, zodat u een duurzame handelsrelatie opbouwt met Nigeria.

Voor vertrek van de missie organiseren wij een startbijeenkomst . Dan geven wij u alle informatie. U kunt dan ook netwerken en uw wensen bekend maken voor de missie

NL paviljoen op Agrofood Nigeria 2024

Deze missie bouwt voort op het succes van het Nederland paviljoen tijdens de vakbeurs Agrofood Nigeria 2023. Nu bieden wij een vergelijkbaar paviljoen in combinatie met een handelsmissie. Nu richt het NL paviljoen zich vooral op de tuinbouwsector en uitgangsmaterialen.

Voor wie?

Deze missie is voor Nederlandse bedrijven, brancheverenigingen en kennisinstellingen uit de tuinbouw (groente), die in Nigeria willen ondernemen. En die samenwerkingspartners zoeken of bestaande contacten willen verstevigen. Wij zien het liefst dat de helft van de deelnemers nog geen zaken doet in Nigeria.

Deze missie is vooral interessant voor deelnemers die duurzame technologieën en diensten bieden voor:

 • inputs (zoals zaden en meststoffen);
 • kassen;
 • voedselverwerking (bijvoorbeeld apparaten om voedsel te verwerken, te verpakken of te etiketteren);
  agrologistiek (zoals voor vervoer, behandeling, opslag en klimaatbeheersing);
  klimaatslimme agricultuur (zoals met zonne-energie).

Meer informatie en aanmelden.