Handelsmissie naar India met minister-president Rutte

Is uw bedrijf internationaal actief in duurzame voedselsystemen, medische technologie of in Key Enabling Technologies (KET)? En bent u benieuwd naar uw zakelijke kansen in India? Neem dan van 10 tot en met 14 september 2023 deel aan de handelsmissie naar India.

Minister-president Mark Rutte heeft het voornemen om bij een deel van  de missie aan te sluiten (onder voorbehoud van officiële bevestiging). Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, is zakelijk missieleider. Alle sectoren binnen de missie starten in de Indiase stad Bangalore. Er worden ook andere steden, afhankelijk van waar er marktkansen zijn voor de sectoren.

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de volgende sectoren. Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers en start-ups uit om aan deze missie deel te nemen.

Duurzame voedselsystemen in land- en tuinbouw (Bangalore en Mumbai/Pune of Hyderabad):

  • technieken om de Indiase land- en tuinbouw te verduurzamen en de productiviteit te verbeteren: vooral voor uitgangsmateriaal, bedekte tuinbouw, machines en uitrusting en verwerking en logistiek van de oogst (Bangalore, Mumbai/ Pune); 
  • oplossingen voor verduurzaming van de aardappelketen door grondstofproductie, bewaartechniek, procestechniek, verpakking, logistiek en verbetering van de voedselveiligheid (Bangalore, Mumbai/Pune);
  • verbetering van voedselveiligheid, -kwaliteit en verduurzaming door oplossingen te vinden voor de antimicrobiële resistentie in de veehouderij en pluimveesector (Bangalore, Hyderabad). 

Waarom deelnemen? 

Tijdens deze missie kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstituten: 

  • kennismaken met de lokale, Indiase markt;
  • marktkansen onderzoeken in India;
  • al bestaande contacten in India verstevigen;
  • in contact komen met mogelijke Indiase zakenpartners, opdrachtgevers en/of Indiase overheden. 

Door de aanwezigheid van bewindsperso(o)n(en) kunt u op hoog niveau contacten leggen en uitbouwen. Ook kunt u in hun bijzijn bijvoorbeeld contracten, een intentieverklaring of Memorandum of Understanding (MoU) ondertekenen. Dat geeft extra zichtbaarheid voor uw project of investering.

Meer informatie en aanmelden