Gezocht: ideeën voor pilots voor Klimaatonderzoek Initiatief Nederland

We kunnen de ergste onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering nog voorkomen. Maar dat lukt alleen als wetenschappers samen met relevante maatschappelijke partijen en organisaties intensief samenwerken aan oplossingen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de oprichting van het nieuwe Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) dat als doel heeft om de benodigde kennis op te doen voor de versnelling van de transformaties die nodig zijn om in 2050 een duurzame, klimaatneutrale samenleving te realiseren.

Er wordt best veel klimaatonderzoek in Nederland gedaan, maar het klimaatvraagstuk is breed en complex en vraagt naast veel specialistische kennis op een breed scala aan onderzoeksterreinen en vakgebieden ook om de integratie van deze kennis. Daarom heeft een breed gezelschap van wetenschappers geadviseerd om zo snel mogelijk het KIN te realiseren.

NWO heeft een startbudget ter beschikking gesteld om het KIN op te richten en is nu op zoek naar ideeën voor pilots (deadline 10 februari). Natuur, Landbouw, Voedsel & Water is één van transities waar het KIN zich op wil focussen. Via deze pilots worden de verschillende vernieuwingen die in het KIN advies benoemd zijn willen doorvoeren en uittesten.

Lees meer