Gezocht: deelnemers voor onderzoek naar goede werkomstandigheden in glastuinbouw

Samen met Wageningen Universiteit doet Glastuinbouw Nederland onderzoek naar goede werkomstandigheden voor werknemers die actief zijn in het primaire proces in de glastuinbouw (tomaten en sierteelt). Dit zijn met name internationale werknemers.

Glastuinbouw Nederland heeft als belangrijke stakeholder zitting in de begeleidingscommissie van het project, met financiering van de Topsector T&U en de Club van 100. Het project is genaamd Joyride Horticulture. Wageningen Universiteit heeft bij Bas Hanemaayer (AgroCare) en Bert van Ruijven (Arcadia Chrysanten) testinterviews afgenomen. Na afloop hebben de onderzoekers de vragenlijst verbeterd, zodat de interviews voor een grotere populatie telers en HR-specialisten sneller en soepeler verlopen.

Glastuinbouw Nederland zoekt voor het vervolg vijf tomatenbedrijven en vijf sierteeltbedrijven die met dit onderzoeksproject willen meedoen. Het gaat om een gesprek met de eigenaar en twee internationale medewerkers. Het interview neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Onderzoeksvragen
De onderzoekers willen meer weten over:

  • Hoe mens en machine het beste taken kunnen verdelen in de glastuinbouw, door machine-learning technieken en logische redeneringen te combineren met menselijke kwaliteiten als creativiteit en flexibiliteit;
  • Hoe AI-systemen eruit moeten zien die betrouwbaar en verantwoordelijk gedrag vertonen dat bijdraagt aan veilige, gezonde en plezierige samenwerking met arbeiders en die waarden en behoeften van zowel werkgevers als arbeiders respecteert;
  • Wat glastuinbouworganisaties kunnen doen om te bevorderen dat de sector een uitdagende innovatieve, moderne en meer aantrekkelijke arbeidsomgeving wordt waar mensen graag willen werken.

Meer informatie