Forse investering in Human Capital tijdens 2e ronde Nationaal Groeifonds

Tijdens de tweede beoordelingsronde van het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in totaal € 5 miljard, waarbij voor een deel van die toekenningen (€ 3,7 miljard) nog voorwaarden gelden. Hiermee neemt het kabinet het advies van de onafhankelijke adviescommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem volledig over. Dat hebben minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en minister Kaag van Financiën vorige week bekendgemaakt.

De commissie geeft aan dat Human Capital een belangrijk element is om de plannen te doen slagen. Niet alleen was het een eis dat er in de toekende aanvragen een Human Capital component werd opgenomen, maar in haar rapport stuurt commissie ook aan op samenwerking op dit thema: “Waar de voorstellen een goede analyse bieden van wat Nederland te bieden heeft aan techniek en kennis, blijft het meestal onduidelijk wat de behoefte is aan arbeidskrachten en hoe er gezorgd wordt voor voldoende vakmensen om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. Om de kans op succes te vergroten, verwacht de commissie een sterkere focus op de human capital-uitdagingen en hoe deze kunnen worden opgelost. (…) Succesvolle innovatie leidt tot duurzaam verdienvermogen als wordt ingezet op kennisontwikkeling én kennisdeling.“ (rapport 2e beoordelingsronde, Commissie NGF, april 2022).

Samen optrekken

Annemarie Strik, projectleider Human Capital Agenda Topsectoren, is blij met de toekenningen uit het Nationaal Groeifonds: “Goed dat er zoveel aandacht is voor het menselijk kapitaal. Dit is dé mooie kans voor de Topsectoren en andere partijen om hierin samen op te trekken. Door voort te bouwen op bestaande PPS-structuren en in te zetten op goede samenwerking met het bedrijfsleven, door leren, werken en innoveren met elkaar te verbinden. Het is de uitdaging om nu uit enthousiasme niet voor alle Groeifondsprojecten het wiel opnieuw uit te gaan vinden, maar gezamenlijk op te trekken en effectief om te gaan met middelen en infrastructuur en elkaars projecten te versterken. Daar hebben we allemaal baat bij.”

Over het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 in totaaL € 20 miljard in projecten die, op de lange termijn, zorgen voor economische groei. Het is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeelt en adviezen geeft; het kabinet besluit of en aan welke projecten geld wordt toegekend.